8.2.22 19:00 , 21:00 | 9.2.22 19:00 , 21:00

בציר ‭ ‬33- סדנת‭ ‬המחול‭ ‬ורטיגו‭ ‬ירושלים‭ | ‬הופעות‭ ‬חורף‭ ‬פברואר ‭ ‬2022

Avenir Light is a clean and stylish font favored by designers. It's easy on the eyes and a great go to font for titles, paragraphs & more.

2