backgroud

Event:  

פלטפורמנס

קבוצה למחקר-יצירה-ביצוע כקולקטיב

שעתיים שבועיות של עבודת מחקר ליצירה קבוצתית עם אוריינטציה לבמה.

הקבוצה תעבוד כקולקטיב יוצר-מבצע, בו כל החברים שותפים פעילים בדיסציפלינות השונות - הצעות מחקר קונספטואליות וגופניות, הבניית מתודיקה ושיטות עבודה ליצירת חומרים לבמה, ביצוע, כוריאוגרפיה, דרמטורגיה, עין חיצונית. 

הקבוצה תלווה בתכנית העבודה השנתית והפקתית. לאורך השנה הקבוצה תיפגש עם 3 יוצרות מהארץ ומחו"ל ותתנסה בחומרים רפרטוארים שונים.


הקבוצה מיועדת לבעלי ניסיון פרפורמטיבי והקבלה לקבוצה מותנית בשיעור ניסיון וראיון אישי


  • facebook
  • youtube
  • instagram
לוגו מחול שלם